Felhasználási feltételek 4ever.eu

 1. A portál használata

  1. A 4ever.eu portál használatával a felhasználó kötelezi magát, hogy elfogadja az összes itt feltüntetett szabályt.
  2. Az üzemeltetőnek joga van bármely szabály megváltoztatására.
  3. A portál használatával kapcsolatos információknak helyeseknek kell lenniük, és meg kell felelniük a Szlovák Köztársaság jogi normáinak. ("Az információs rendszerbe csak valós személyes adatok adhatóak meg. A helytelen személyes adatokért az őket megadó személy felel.").
 2. A portál és tartalmának hozzáférhetősége

  1. Az üzemeltető saját meggondolása szerint dönt bármely tartalom hozzáférhetőségéről/hozzáférhetetlenségéről.
  2. Az üzemeltető igyekszik, hogy a szolgáltatásai a lehető legelérhetőbbek legyenek. A felhasználó akceptálja, hogy a tartalom elérhetetlen lehet a technikai problémák kijavításához szükséges ideig.
 3. Személyes adatok védelme

  1. Az üzemeltető garantálja, hogy a személyes adatokat nem adja tovább harmadik személynek.
  2. Az üzemeltetőnek joga van megtartani a személyes adatokat abban az esetben is, ha a felhasználó törli regisztrációját, viszont legfejjeb csak 5 évig.
  3. Az üzemeltető soha nem kér személyes információkat (pl. jelszót)sem e-mailben, sem más formában.
  4. A felhasználó beleegyezik minden adat nyilvánosításába, melyeket a 4ever.eu portálon használ, kivéve azokat az adatokat, melyeket megjelöl a profilján mint „nem publikus“.
  5. A felhasználó minden adatot saját döntése alapján, önkéntesen ad meg.
 4. Regisztráció törlése

  1. A felhasználónak joga van bármikor, minden indok nélkül, törölnie a regisztrációját.
  2. Az üzemeltetőnek joga van bárki regisztrációját törölni minden indoklás nélkül.
 5. A felhasználó kötelességei

  1. A felhasználónak kötelessége betartani a Szlovák Köztársaság jogi normáit és az etikett alapjait.
  2. Tilos:

   1. Bármilyen módon zaklatni a többi felhasználót, vagy bárhogyan akadályozni őket a 4ever.eu portál szolgáltatásainak használatában.
   2. Alkohol, drogok, gyógyszerek és más függőséget okozó vagy kábítószerek propagációja.
   3. Nyilvánosan szexre és más szexuális praktikákra való felbujtás, még az éjjeli órákban is.
   4. Termékek vagy szolgáltatások bárminemű eladásának reklámozása.
   5. Vulgarizmusok, illetlen és sértő szavak, melyek bárkit is megsérthetnek, túlzott használata.
   6. Fasizmus, nácizmus, rasszizmus propagációja, valamint az alapvető emberi jogok és szabadság bármilyen más megtagadása.
   7. Konkurens weboldalak reklámozása.
   8. Érthetetlen vagy agresszív hozzászólások írása, melyek túl sok egyforma jelet vagy emotikont tartalmaznak.
   9. A „kinek“ mező kihasználása más információkra, mint információk a hozzászólás címzettjéről.
  3. Azok a hozzászólások és profilok, melyek nem felelnek meg ezeknek a szabályoknak, javítva vagy törölve lehetnek, a felhasználótól pedig ideiglesen vagy véglegesen meg lehet tagadni a hozzáférést, esetlegesen pedig a felhasználót törölni lehet.
 6. Képek, fényképek és albumok

  1. A felhasználó csak olyan képeket vagy fényképeket tölthet fel, melyeket nem véd szerző jog, vagy melyeknek szerzői jogaival a felhasználó rendelkezik.
  2. Kép vagy fénykép fetöltésével a felhaszáló beleegyezik a kép megjelenítésébe és lemond minden szerzői jogáról.
  3. A felhasználó garantálja, hogy az erotikus vagy erőszakos motívumokat ábrázoló képeket csak zárt albumokba fog feltölteni (barátok számára, jelszóra, privátba).
  4. Az összes képnek és fényképnek meg kell felelnie a Szlovák Köztársaság hatályos törvényeinek, valamint a morális és etikai szabályoknak.
  5. A képek vagy fényképek nem tartalmazhatják sem más oldalak elérhetőségeit, sem logójait.
  6. A nem megfelelő képek, fényképek vagy albumok javítva vagy törölve lehetnek.
  7. Az üzemeltetőnek joga van megváltoztatni a képek, fényképek és albumok összes tulajdonságát, kivéve a hozzáférési jogokat az alábbiakra: „nyilvános“ vagy „beregisztráltak számára“.
  8. A profilképnek tartalmaznia kell a felhasználó fényképét, esetleg a barátaiét, nagyjából egyeznie kell a profilban megadott adatokkal és a felhasználónak felismerhetőnek kell rajta lennie. Minden más kép törölve lesz a profilból.
 7. Szolgáltatásdíj

  1. Jelenleg a 4ever.eu portál összes szolgáltatása díjtalan, amit a létrehozók a jövőben is kívánnak megtartani. Kivételt képeznek a reklámozással kapcsolatos szolgáltatások.
 8. További szabályok

  1. Az üzemeltetőnek joga van reklámbannereket megjeleníteni a felhasználónak.
  2. A felhasználó garantálja, hogy nem fogja sem korlátozni, sem megakadályozni a megjelenítésüket.
  3. Ezen szabályok 2005.6.1. lépnek hatályba és meghatározatlan ideig érvényesek.
  4. Ezen szabályok bármikor megváltoztathatóak, bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül.